Moovup 好工速遞

 1. 僱主登入
 2. 求職者平台

僱主網誌


 1. 李嘉誠撥資救中小食肆,每間派6萬

  李嘉誠撥資救中小食肆,每間派6萬

  李嘉誠撥資救中小食肆,每間派6萬

  由即日到11月17日下午5時,所有少於50人的中小食肆可以向李嘉誠基金會申請6萬蚊應急錢,最快於11月26日發放款項。

  閱讀全文

 2. 《平等機會委員會》如何避免刊登歧視性招聘廣告

  《平等機會委員會》如何避免刊登歧視性招聘廣告

  《平等機會委員會》如何避免刊登歧視性招聘廣告

  僱主為吸引合適的求職者,當然會於招聘廣告中清楚列明工作職位的要求及性質。不過,如果僱主不慎使用一些不適當的敏感字眼,可能會觸犯歧視條例。招聘過程中,僱主應提供平等的就業機會,憑應徵者的工作經驗、才能和學識而聘用,不應因應徵者的性別、殘疾、家庭崗位、種族及年齡定義是否勝任有關職位空缺。

  閱讀全文

 3. 【僱傭條例】僱主應該如何安排離職僱員強積金?

  【僱傭條例】僱主應該如何安排離職僱員強積金?

  【僱傭條例】僱主應該如何安排離職僱員強積金?

  如果僱員離職到底要如何處理最後一期的強積金呢?

  閱讀全文

 4. 【僱傭條例】實質工資定義、報酬、收入、佣金、津貼有薪病假

  【僱傭條例】實質工資定義、報酬、收入、佣金、津貼有薪病假

  【僱傭條例】實質工資定義、報酬、收入、佣金、津貼有薪病假

  唔知大家有無試過喺離職之前同HR計糧嘅時候,往往你心目中嘅數字同HR嘅數字都有出入?又或者上一間公司嘅計法同而加呢間公司嘅計法唔同?

  閱讀全文